Thị trường ngoại hối sở hữu khối lượng giao dịch lên đến hàng nghìn tỉ đô-la mỗi ngày, thanh khoảng nhanh chóng, minh bạch an toàn cho các nhà đầu tư thuộc mọi quy mô.