KÝ HIỆU SẢN PHẨM BÁO GIÁ TIỀN TỆ Tỷ lệ đòn bẩy SỐ LƯỢNG LÔ SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG TỐI THIỂU PHÂN SỐ THẬP PHÂN PIP PHÍ GIAO DỊCH
ET_DIA Diamonds (DIA) USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_EEM ISHARES MSCI EMG MARKETS ETF USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_EFA ISHARES MSCI EAFE INDEX ETF USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_EPP ISHARES MSCI PAC X-JP ETF USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_EWT iShares MSCI Taiwan Index (EWT) USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_EWW iShares MSCI Mexico Index (EWW) USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_EWY iShares MSCI South Korea Index (EWY) USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_EWZ iShares MSCI Brazil Index (EWZ) USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_FXI iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (FXI) USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_GSG ISHARES S&P GSCI COMMOD ETF USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_IBB iShares Nasdaq Biotechnology (IBB) USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_IVV iShares S&P 500 Index (IVV) USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_IXC ISHARES S&P GLOBAL ENERGY ETF USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_IYR iShares Dow Jones US Real Estate (IYR) USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_PIO POWERSHARES GLOBAL WATER ETF USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_SPY SPDR (SPY) USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_TIP iShares Lehman TIPS Bond (TIP) USD 1:5 1 1.00 2 0.020
ET_VTI VANGUARD TOTAL STKMKT ETF USD 1:5 1 1.00 2 0.020

Gọi lại cho tôi

Nhập số điện thoại của bạn để được hỗ trợ tư vấn!

Họ & tên *
Số điện thoại*
Mã bảo vệ* CAPTCHA code

Thông tin tư vấn

Xin Điền Thông Tin Chi Tiết Của Bạn Bên Dưới Để Tiếp Tục

Họ & tên *
Email *
Số điện thoại*
Nội dung liên hệ*
Mã bảo vệ* CAPTCHA code