Bắt đầu giao dịch các sản phẩm do bạn chọn trên eForex App và eForex MT4, sử dụng được trên nhiều thiết bị di động.

 

 

 

 

Bên cạnh đó các phần mềm cho các thiết bị di động của Ios và Android sẽ cho phép bạn truy cập và giao dịch trên tài khoản của bạn từ smartphone hoặc tablet với đầy đủ các tính năng tài khoản.

 

Cảnh báo rủi ro: giao dịch các sản phẩm đòn bảy có mức rủi ro cao.