Một số thành tựu đạt được

Năm 2011, đã giành được danh hiệu: "Dịch vụ tài chính sáng tạo tốt nhất của năm"

Năm 2012, đã giành được danh hiệu: “Thương hiệu ngoại hối của năm có ảnh hưởng nhất”

Năm 2013,đã giành được danh hiệu: “Công ty ngoại hối tiềm năng nhất trong năm”

Năm 2014: Giải thưởng: “dịch vụ tài chính được yêu thích nhất năm"

Năm 2015: Đã giành được danh hiệu: "Đội ngũ giao dịch tốt nhất của năm"

Năm 2016: Đã giành được danh hiệu: "Nền tảng giao dịch trực tuyến tốt nhất trong năm"