KÝ HIỆU SẢN PHẨM BÁO GIÁ TIỀN TỆ Tỷ lệ đòn bẩy SỐ LƯỢNG LÔ SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG TỐI THIỂU PHÂN SỐ THẬP PHÂN PIP PHÍ GIAO DỊCH
XAUUSD SP_Gold USD 1:200 1 1.00 2 0.100
XAGUSD SP_Silver USD 1:100 10 1.00 2 0.100
XTIUSD SP_CrudeOil USD 1:100 10 1.00 2 0.100
XPTUSD Platinum Spot USD 1:100 1 1.00 2 0.100