KÝ HIỆU SẢN PHẨM BÁO GIÁ TIỀN TỆ Tỷ lệ đòn bẩy SỐ LƯỢNG LÔ SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG TỐI THIỂU PHÂN SỐ THẬP PHÂN PIP PHÍ GIAO DỊCH
XAUUSD SP_Gold USD 1:200 1 1.00 2 0.100
XAGUSD SP_Silver USD 1:100 10 1.00 2 0.100
XTIUSD SP_CrudeOil USD 1:100 10 1.00 2 0.100
XPTUSD Platinum Spot USD 1:100 1 1.00 2 0.100

Call me back

Enter your phone number for advice support!

Full name *
Phone number*
Security Code* CAPTCHA code

Advice information

Please Enter Your Details Below To Continue

Full name *
Email *
Phone number*
Contact content*
Security Code* CAPTCHA code