KÝ HIỆU SẢN PHẨM BÁO GIÁ TIỀN TỆ Tỷ lệ đòn bẩy SỐ LƯỢNG LÔ SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG TỐI THIỂU PHÂN SỐ THẬP PHÂN PIP PHÍ GIAO DỊCH
DAX30 SP_DAX30 EUR 1:50 1 1.00 2 1.000
DJ30 SP_DJ30 USD 1:50 1 1.00 0 2.000
Europe50 SP_Europe50 EUR 1:50 1 1.00 2 0.500
CAC40 SP_France40 EUR 1:50 1 1.00 2 0.500
Japan225 SP_Japan225 JPY 1:50 1 1.00 0 0.100
NASDAQ100 SP_NASQ USD 1:50 1 1.00 2 0.500
Spain35 Spain 35 Index EUR 1:50 1 1.00 2 1.000
S&P500 SP_SP500 USD 1:50 1 1.00 2 0.500
UK100 SP_UK100 GBP 1:50 1 1.00 2 1.000
SP_USDX SP_USDX USD 1:50 1 1.00 3 0.000