Cổ tức là một thuật ngữ kinh tế, thanh toán cho các cổ đông của doanh nghiệp. Khoản thanh toán được thực hiện trên cơ sở hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm. Mức chi trả của các doanh nghiệp là khác nhau. Hội đồng quản trị tính toán cổ phần nắm giữ của cổ đông vào ngày đăng ký. Lượng cổ phần được chuyển giao vào ngày hôm sau được gọi là ngày thanh toán. Ngày sơ bộ được xác định là ngày trước ngày đăng ký. Vào ngày này, danh sách cổ đông hưởng cổ tức được tạo thành. Theo quy định, chỉ những nhà đầu tư đã đầu tư vào cổ phiếu trước ngày sơ bộ có đủ điều kiện cho các cổ tức.

Với trường hợp hợp đồng chênh lệch CFD (hoặc CFD XETRA): việc trả cổ tức có một hình thức khác, nhưng có điểm giống nhau. Những người có hợp đồng chênh lệch nhận được một khoản Điều chỉnh Cổ tức. Ngày hưởng lợi cũng tương tự như ngày sơ bộ. Vào ngày này, các lệnh mở của khách hàng được ước tính.

Theo kết quả ước tính, các ứng viên cho các khoản thanh toán và các khoản nợ được xác định. Nếu khách hàng có lệnh mở dài (mua), việc điều chỉnh cổ tức sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của họ, nếu họ có một lệnh mở ngắn (bán), số tiền này được ghi nợ vào tài khoản của khách hàng.

Tỷ lệ cổ tức được tính theo công thức sau: Số lượng cổ phiếu*Cổ tức Thanh toán= Điều chỉnh Cổ tức

 

Ví dụ:

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2019, Hội đồng Quản trị của Bayerische Motoren Werke AG (#BMW) trả cổ tức hàng quý 3,2 €/cổ phiếu.

Chúng ta nói rằng vào ngày điều chỉnh cổ tức (ngày 13 tháng 5 năm 2016) bạn trước đó đã mở một lệnh dài (BUY) với khối lượng 100 cổ phiếu tại #BMW (Bayerische Motoren Werke AG) Bây giờ bạn có thể tính toán số tiền điều chỉnh cổ tức theo công thức trên:

        100 (số cổ phiếu) * 3.2 (số cổ tức) = 3200€ (điều chỉnh cổ tức)

        Do đó khoản thanh toán của bạn sẽ ghi có là 3200€

Tương ứng, việc điều chỉnh cổ tức được tính theo cùng một công thức nếu vào ngày có khoản trả cổ tức bạn có mộtl lệnh mở ngắn (SELL) trong công cụ nói trên. Trong trường hợp này 3200€ sẽ bị thua lỗ, tài khoản của bạn sẽ bị ghi nợ 3200€.

Gọi lại cho tôi

Nhập số điện thoại của bạn để được hỗ trợ tư vấn!

Họ & tên *
Số điện thoại*
Mã bảo vệ* CAPTCHA code

Thông tin tư vấn

Xin Điền Thông Tin Chi Tiết Của Bạn Bên Dưới Để Tiếp Tục

Họ & tên *
Email *
Số điện thoại*
Nội dung liên hệ*
Mã bảo vệ* CAPTCHA code