KÝ HIỆU SẢN PHẨM BÁO GIÁ TIỀN TỆ TỶ LỆ ĐÒN BẨY SỐ LƯỢNG LÔ SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG TỐI THIỂU PHÂN SỐ THẬP PHÂN PIP PHÍ GIAO DỊCH
DAX30 SP_DAX30 EUR 1:100 0.01 1 2 1.000
DJ30 SP_DJ30 USD 1:100 0.01 1 0 2.000
Europe50 SP_Europe50 EUR 1:100 0.01 1 2 0.500
CAC40 SP_France40 EUR 1:100 0.01 1 2 0.500
Japan225 SP_Japan225 JPY 1:100 0.01 1 0 0.100
NASDAQ100 SP_NASQ USD 1:100 0.01 1 2 0.500
Spain35 Spain 35 Index EUR 1:100 0.01 1 2 1.000
S&P500 SP_SP500 USD 1:100 0.01 1 2 0.500
UK100 SP_UK100 GBP 1:100 0.01 1 2 1.000
SP_USDX SP_USDX USD 1:100 0.01 1 3 0.000

Gọi lại cho tôi

Nhập số điện thoại của bạn để được hỗ trợ tư vấn!

Họ & tên *
Số điện thoại*
Mã bảo vệ* CAPTCHA code

Thông tin tư vấn

Xin Điền Thông Tin Chi Tiết Của Bạn Bên Dưới Để Tiếp Tục

Họ & tên *
Email *
Số điện thoại*
Nội dung liên hệ*
Mã bảo vệ* CAPTCHA code