• Tài khoản True ECN
 • Tài khoản True ECN

  , 18/11/2019.

  Phí giao dịch thấp nhất thị trường (từ 0 pip); Chiết khấu lên đến $2/lot; Nạp tối thiểu $1000

 • Tài khoản Standard
 • Tài khoản Standard

  , 18/11/2019.

  Spreads (từ 1* pips); Giao dịch tối thiểu (0.01); Yêu cầu nạp tối thiểu (5 $/€/‎£)

 • Tài khoản VIP
 • Tài khoản VIP

  , 18/11/2019.

  Spreads (từ 0.6* pips); Giao dịch tối thiểu (0.01); Yêu cầu nạp tối thiểu ($25,000)