Bước 1: Bảo vệ mật khẩu

Tuyệt đối không nhập mật khẩu của bạn sau khi truy cập vào liên kết trong email được gửi từ một trang web không đáng tin cậy.

Bước 2: Sử dụng mật khẩu mạnh

Không viết ra mật khẩu, gửi mật khẩu qua email hoặc nói cho bất kỳ ai.

Bước 3: Nếu bạn dùng máy tính công cộng, hãy thực hiện thêm các bước sau

  • Luôn đăng xuất khỏi tài khoản của bạn.
  • Thường xuyên xóa biểu mẫu, mật khẩu, bộ nhớ đệm và cookie trong trình duyệt của bạn.